DIN PARTNER
INOM KOMMUNIKATION

En av de bästa återförsäljare för Telia sedan 2003. Inga anmärkningar, klagomål eller reklamationer.

Läs mer

Om N Link


En av de bästa återförsäljarna sen 2003

Det känns väldigt skönt att kunna skriva denna rubriken, men faktum är att vi jämfört med många andra inom denna väldigt "luttrade" Telecom- branschen - inte förekommer i några register avseende klagomål eller anmärkningar. Prova själv att Googla oss...

Vi grundades 1996 som ett säljbolag som åtog sig olika säljuppdrag, där vi sedan 2003 fokuserat oss på att samarbeta med Telia. Så vi gick från säljbolag till ett renodlat Telekom- bolag och som återförsäljare för Telia.

Vi har under åren hjälpt långt över 8 000st företag, där vi alltid anpassat vår kompetens, service och support efter kundernas behov.

Telekom- branschen är en stor industri, men för många slutanvändare en frustrerande situation. Det är extremt många som vill dela på "kakan" där många blir utsatta för oseriös försäljning.

Vi är ett antal väldigt seriösa företag inom Telekom som dagligen får ta "smällen" av vad andra oseriösa aktörer utsätter både privatpersoner och företag för. Men vi tar helt avstånd från all oseriös Telekom- försäljning och vi döljer oss inte bakom fiktiva eller dolda telefonummer eller företagsnamn.

Vi är N Link och vi är väldigt stolta av att vara N Link, som du alltid kan lita på där du vem du har kontakt med - det är vårt motto och vår passion varje dag.

Bli N Linkedin och få en enklare vardag - Klicka här